‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏(أفي الله شك)؟ براهين وجود الله

Only 20% of the audio is playable for your preview and verification. The full audio is provided at the time of download.